Značky

Žádná značka

Dodavatelé

Žádný dodavatel

BRAKTICKÉ RYBY

"Brakické" je český termín, který se v angličtině překládá jako "brackish" a označuje typ vodního prostředí, které je směsí sladké a slané vody.

Brakické vodní biotopy se vyskytují v ústích řek, kde se sladkovodní řeky nebo potoky setkávají s oceánem, nebo v jiných oblastech, kde se mísí sladká a slaná voda. Slanost brakických vodních stanovišť se může značně lišit v závislosti na faktorech, jako jsou srážky, příliv a odliv, a může se pohybovat od velmi nízké (podobné sladké vodě) po velmi vysokou (podobné mořské vodě).

Některé druhy ryb jsou přizpůsobeny životu ve slané vodě a lze je chovat v akváriích s brakickou vodou. Mezi příklady brakických druhů ryb patří některé druhy gobií, lučišníků a monos. Je však důležité pečlivě prozkoumat specifické požadavky na péči o všechny druhy brakických ryb, protože mohou mít jedinečné potřeby, pokud jde o chemický složení vody, stravu a prostředí.

BRAKTICKÉ RYBY

Aktivní filtry